Missie & Visie

MISSIE

KFC Turnhout wil een aangename voetbalvereniging zijn waar talentvolle voetballers zich maximaal kunnen ontwikkelen maar waar ook minder talentvolle spelers met plezier kunnen voetballen.

Wij als KFC Turnhout geloven zeer sterk in een sociaal project waarin voetbal een ontmoetingsplaats kan en moet zijn voor onze jeugd, hun ouders, familieleden, vrienden en kennissen.

Wij willen een KFC Turnhout neerzetten dat voor, door en met de Turnhoutse voetballiefhebber zijn bestaansrecht heeft en waar de jeugd volop zijn kansen krijgt.

 

VISIE

De visie van KFC Turnhout is gericht op onderstaande pijlers:

Jeugd opleiden

De primaire opdracht van de club is jeugd opleiden en jeugdspelers laten doorstromen naar het 1ste elftal van KFC Turnhout of naar een team op een hoger niveau.

 

Regionale verankering

Onze focus ligt op spelers, trainers en medewerkers uit de stad Turnhout en haar randgemeenten (max 20 km). KFC Turnhout wil aantrekkelijk zijn voor de regio en op sportief vlak een ankerpunt zijn en een rol van betekenis spelen om het voetbal in de regio op een hoger niveau te tillen.

 

Aangename club om te vertoeven

We willen een club zijn waar het fijn vertoeven is, een leuke sfeer heerst en bezoekers een aangename voetbalbeleving ervaren. Een club waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

 

Samenwerkingen

We wensen nauw samen te werken met andere organisaties.

We denken hier in eerste instantie aan:

  • Scholen (lager, middelbaar en hoger)
  • Clubs uit de regio (gewestelijk, provinciaal, elite)
  • Stad Turnhout