Missie en visie

“KFC Turnhout streeft ernaar om een club te zijn met de beste interprovinciale jeugdopleiding in de regio, waar jongeren worden uitgedaagd en waar elke speler op zijn niveau zich in een kwaliteitsvol kader kan ontplooien tot een volwaardig en zelfstandig 1ste elftalspeler.”

 

De visie van de JO van KFC Turnhout is gericht op onderstaande pijlers:

 

Spelers individueel beter maken

KFCT Turnhout wenst een opleiding aan te bieden waar de coaches trachten om elke speler op zijn niveau zo goed mogelijk te begeleiden en waar zowel het recreatieve als het ‘prestatiegerichte’ aan bod komt.

Recreatief betekent, iedereen de mogelijkheid bieden om wedstrijden te spelen en waar het accent op plezier hebben ligt.

Prestatiegericht betekent in deze context het gericht ontwikkelen van spelers en ernaar streven om elke speler op het maximum van zijn kwaliteiten te laten voetballen.

Om haar dubbele ambitie te kunnen realiseren biedt KFCT een jeugdopleiding aan met 2 snelheden:

 • Nationaal (IP) jeugdvoetbal (****)
 • Gewestelijk niveau (elke voetballer moet binnen KFCT kunnen voetballen)

 

Relatie opleiden – winnen

KFCT Turnhout wenst een zeer nadrukkelijk standpunt in te nemen m.b.t. de relatie opleiden – winnen.

Een speler van KFC Turnhout (= een bink) is een voetballer met een winnaarsmentaliteit.

We besteden dan ook de nodige aandacht aan het ontwikkelen van jeugdteams met een winnaarsmentaliteit.

Voor onze trainers/opleiders geldt echter dat het individueel opleiden van spelers primeert waarbij het resultaat van de wedstrijd niet ten koste mag gaan van de individuele ontwikkeling van jeugdspelers noch van onze speelwijze of spelprincipes.

 

 In de relatie tussen opleiden en winnen worden volgende thema’s steeds in overweging genomen:

 • plezier – FUN, vriendschap en solidariteit
 • speelgelegenheid
 • recreatief en prestatiegericht (2 snelheden)
 • discipline en passie
 • wedstrijdresultaat

 

Kwaliteitsvol kader

We streven ernaar om alle spelers trainings- en speelgelegenheid aan te bieden in de meest optimale omstandigheden.

Dit omvat de ‘gehele omkadering’, waarbij de focus ligt op het ter beschikking stellen van:

 • een kwaliteitsvolle accommodatie (velden, kleedkamers en extra sportieve ruimtes)
 • kwaliteitsvol en voldoende materiaal
 • gespecialiseerde technische staf met een diploma aangepast aan de functie en leeftijdscategorie
 • gespecialiseerde begeleiders voor de ondersteuning op medisch, mentaal en sociaal vlak