Samenwerkingsverbanden

Doel:

Het doel van een samenwerkingsakkoord binnen 2 of meerdere jeugdopleidingen is een win-win situatie voor de clubs waarin de jeugdspelers voordelen kunnen behalen. Elk kind moet of zijn of haar niveau kunnen voetballen door een degelijk voetbalopleiding waarin het opleidingsplan van de samenwerkende clubs moet overeenstemmen. Naast beleid, strategie, missie, visie is het ook belangrijk dat we ondersteuning bieden aan de jeugdtrainers die binnen de waarden en normen van de samenwerkende clubs moeten werken. In een laatste fase kan het handig zijn om organisatorische, financiële en commerciële zaken te bespreken.

Ligging:

Turnhout is één van de 13 centrumsteden in Vlaanderen (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout).

Turnhout heeft een aantal gehuchten, onder andere Schorvoort, Parkwijk en Zevendonk. Turnhout grenst aan de volgende gemeenten: Ravels, Oud-Turnhout, Kasterlee (deelgemeenten Tielen en Lichtaart), Vosselaar, Beerse, Merksplas, Baarle-Hertog en over een kleine afstand ook aan de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau.

Op 21-12-2020 telt de stad Turnhout 45.205 inwoners; daarmee is Turnhout de kleinste centrumstad in Vlaanderen. Tellen we de buurgemeenten erbij dan is dit aantal veel hoger:

 • Beerse:                                18.187
 • Vosselaar:                           11.344
 • Oud-Turnhout:                  13.953

Dit zou leiden tot een inwonersaantal van 88.689 inwoners.

De centrumstad Turnhout moet een sterk geheel vormen met de omliggende gemeenten om een sterk regionaal product in de Kempen zodat iedereen op zijn of haar niveau kan voetballen en we drop outs vermijden.

Samenwerking

Inhoud:

 • Alle jeugdspelers, toegewezen aan één van de clubs van het samenwerkingsverband blijven toegewezen aan deze clubs met bijhorende reglementaire gevolgen (betaling lidgeld, enz...) en blijven geacht te zijn opgeleid door deze club
 • Elke club die deelneemt aan het samenwerkingsverband dient afzonderlijk, onder hun clubbenaming, de ploegen in te schrijven die zij wensen te laten deelnemen aan officiële competities.
 • Allen jeugdspelers toegewezen aan één van beide clubs van het samenwerkingsverband mogen voor zover zij voldoen aan reglementaire leeftijdsvereisten opgesteld worden in een jeugdploeg dat door de club van dit samenwerkingsverband in competitie word gebracht.
 • Alle trainers en afgevaardigden van de clubs mogen deze functie eveneens uitoefenen bij een andere club van het samenwerkingsverband.

Administratieve Afspraken:

 • Elke jeugdspeler kan vrij kiezen voor welke club hij/zij wil aantreden, de speler blijft echter aangesloten bij zijn huidige club zodat deze 'overgang' niet dient te geschieden door ontslag en heraansluiting maar enkel door wederzijdse toestemming van de clubs.
 • De speler heeft de mogelijkheid om, indien gewenst, tijdens het lopende seizoen terug te keren naar de club van oorsprong. Hierover moet eerst overleg zijn tussen de betrokken clubs.
 • Indien een club interesse zou hebben voor een speler van een andere club dan dient deze club eerst het bestuur/sporttechnische commissie van de andere club te contacteren, pas daarna de desbetreffende speler en/of ouder.
 • Beide clubs dienen deze eventuele 'overgang' zo goed mogelijk te begeleiden door o.a. het uitwisselen van allerlei gegevens en het schetsen van bepaalde toekomstperspectieven.
 • De clubs verbinden er zich toe elkaar te helpen voor het samenstellen en eventueel vervolledigen van jeugdploegen.

Sportieve Afspraken:

 • Spelers die voetbal in hogere reeksen (Interprovinciaal en Provinciaal) betrachten, zullen door hun club aangespoord worden dit in eerste instantie te proberen bij de club die dit niveau kan bieden.
 • Indien spelers (test)trainingen doen bij andere clubs moet de club van herkomst hier steeds van verwittigd worden door de speler en ontvangende club.
 • Regelmatig overleg, minimaal 3 keer per jaarbasis elkaar zien en maandelijks contact, tussen de verschillende beleidsverantwoordelijken zal zeker bijdragen tot een nog betere samenwerking. Deze samenwerking dient derhalve regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.                                        
 • Sportieve afspraken samenwerkende clubs:
 • Organiseren van clinics (Minstens 1x op jaarbasis)
 • Onderlinge oefenwedstrijden (Minstens 1x op jaarbasis)
 • Deelname aan eigen tornooien (Jaarlijks)
 • Onderling wisselen van jeugdspelers, na goedkeuring (In overleg)
 • Samen organiseren van events /uitwisseling ideeën events

 

In het seizoen 2022-2023 heeft KFC Turnhout samenwerkingsverbanden met:

 • W.S. Schorvoort Turnhout
 • HIH Turnhout
 • K Merksplas SK
 • RSC Anderlecht