Waarden en normen

We willen een club zijn waar het fijn vertoeven is, een leuke sfeer heerst en bezoekers een aangename voetbalbeleving ervaren. Een club waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

Turnhout is een multiculturele gemeenschap waar huidskleur, afkomst, religie zeer divers is. We hameren sterk op normen en waarden, deze zijn noodzakelijk om orde en structuur te bekomen en behouden binnen de ganse KFCT vereniging.

 

Waarden

De onderstaande basiswaarden staan hoog in het KFCT vaandel:

 • Respect, respect voor anderen zowel intern als extern, voor materiaal en voor infrastructuur
 • Passie, discipline en bescheidenheid
 • Solidariteit, vriendschap en plezier
 • Verdraagzaam en tolerantie
 • Gelijkwaardigheid

 

Normen

De belangrijke KFCT-waarden moeten worden nageleefd, iedereen is hiervoor verantwoordelijk gaande van  spelers, bestuursleden, leiders, trainers, vrijwilligers, ouders, supporters en scheidsrechters. Laat ons met z’n allen de verantwoordelijkheid nemen de KFCT-waarden te allen tijde na te streven.

 

Respect voor anderen is belangrijk.

Elk KFCT-lid stelt zich altijd respectvol op naar anderen; dit geldt zowel naar eigen leden van KFCT als naar externe personen zoals tegenstanders, ouders van tegenstanders, trainers, begeleiders en scheidsrechters.

Het is onaanvaardbaar dat er verbaal en fysiek geweld wordt gebruikt, schuttingtaal wordt gesproken. Pesterijen wordt niet geaccepteerd.

We verwachten van elk KFCT-lid een groot respect naar infrastructuur toe. We verwachten van de KFCT spelers en begeleiders een correct gedrag in en rondom de kleedkamers, dit geldt ook voor andere terreinen dan niet-KFCT-locaties. Het voetbalterrein, doelen en andere materialen worden met het nodige respect behandeld.

KFCT verwacht van haar spelers een groot engagement waar passie en discipline de leidraad zijn voor het individu en het ganse team. We verwachten geen hoogmoed van de spelers maar een nederig en normaal gedrag, wees te allen tijde bescheiden en werk vol overgave.

KFCT is een vereniging waar plezier centraal staat, voetbal is leuk, samen iets nastreven en bereiken kan alleen worden gerealiseerd in een vriendschappelijke en solidaire samenwerking tussen spelers, begeleiders en ouders.

Turnhout is een multiculturele gemeenschap, dit is sterk merkbaar in de KFCT vereniging. De KFCT jeugdwerking. We vragen aan elk individu een ruime vorm van tolerantie, wees verdraagzaam voor elkaar.

KFCT biedt voetbal aan voor iedereen, elke spelers is een volwaardig KFCT-lid. We maken geen onderscheid op persoonlijk vlak, iedereen is welkom binnen de club ongeacht nationale afkomst, religie, geslacht, huidskleur .. iedereen is gelijk (gelijkwaardigheid).

KFCT en haar jeugdwerking is een omgeving waar kinderen/spelers het recht hebben om fouten te (mogen) maken, waar kinderen moeten leren uit de gemaakte fouten. We spreken over een jeugdwerking gebaseerd op vallen en opstaan, slaan en zalven, fouten maken en uit fouten leren. KFCT biedt een tolerante en leerrijke omgeving aan.

Toch zijn er bepaalde gedragingen die totaal niet te accepteren zijn, deze zullen zeer zwaar worden bestraft en kunnen leiden tot drastische beslissingen:

 • Alcoholgebruik voor spelers jonger dan U19 groep.
 • Drugsgebruik
 • Roken
 • Vernieling van de accommodatie of andermans goederen
 • Diefstal
 • Dopinggebruik
 • Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste handelingen
 • Mishandeling

 

Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven en waardig behandeld te worden. Dat zegt de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport. Het is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport dat ook door de jeugdwerking van KFCT wordt onderschreven. Want voetbal is meer dan voetbal.