Actie bij sportongeval

Hier volgen enkele raadgevingen die de administratieve en financiële beslommeringen rond een ongeval zoveel mogelijk kunnen beperken.

Laat het formulier Aangifte van ongeval (klik op de link “Aangifte van ongeval” en open het aangifteformulier, zie onderaan de pagina) van KBVB zo snel mogelijk en liefst binnen de 48 uur invullen door je behandelende arts en bezorg dit aangifteformulier aan de gerechtigde correspondent (GC) van de club.

 

Gerechtigd correspondent KFC Turnhout:

Johan Van Den Broeck

Sportveldstraat 26 – 2360 Oud Turnhout

0497 48 88 51

johan.vandenbroeck@minfin.fed.be

 

 

Vraag de arts om zeker punt 4 a) “ kinesitherapeut of fysiotherapeut” altijd met ‘JA’ aan te duiden, dan ben je zeker dat het solidariteitsfonds van de KBVB de kosten hiervan terugbetaalt. Bij niet aanduiden van ‘JA’ in rubriek 4a) wordt het remgeld niet vergoed indien later blijkt dat je toch naar de kinesitherapeut moet !

Steeds kleefbriefje van het ziekenfonds bij het aangifteformulier voegen !

Wanneer je in een ziekenhuis moet worden opgenomen, gelieve er dan rekening mee te houden dat het solidariteitsfonds van de KBVB enkel terugbetaalt voor een bed in gemeenschappelijke kamer (Privé-kamer of een kamer met twee wordt door de KBVB NIET terugbetaald !).

Je kunt altijd een tussentijdse terugbetaling vragen bij een langdurige kwetsuur. Zorg dan dat alle ontvangstbewijzen van het ziekenfonds, die met het ongeval te maken hebben, aan Joahn Van Den Broeck of Luc Pelckmans worden bezorgd. Indien je nog vragen hebt, kan je ook altijd bij hem terecht.

 

BELANGRIJK : Eens een ongevalsdossier via de gerechtigde correspondent bij KBVB wordt ingediend, moet de speler (of de wettelijke vertegenwoordiger) er zorg voor dragen dat, alvorens, na herstel, training en wedstrijden te hernemen, het formulier met de toelating van de behandelende geneesheer om te hervatten, via de gerechtigde correspondent, aan KBVB wordt overgemaakt. Indien het trainen/spelen wordt hervat zonder deze voorafgaande verklaring, is de speler bij herval of een nieuwe kwetsuur/ongeval uitgesloten van terugbetaling.

Downloads