2 vs 2

Spelprincipes:

Bij 2vs2 spreken we nog niet van spelprincipes. De algemene uitgangspunten bij U6 zijn:

  • laat de speler zijn lichaam, de bal en het voetbalspel volledig zelf ontdekken
  • moedig de dribbel aan
  • ik en de bal (exploratie), passing is ondergeschikt
  • fun staat centraal

In B+ staat de balgewenning met de voet centraal: leiden, dribbelen, en trappen.

In B- ligt de focus op het afnemen van de bal en het scoren beletten (in zijn éénvoudigste vorm).

 

Aanvallend/Verdedigend

Geen concrete speelstijl, het ‘ontdekken’ van het spel, met focus op ‘ik en de bal’, staan centraal. Passing kan.

 

Omschakeling

De beide omschakelmomenten zijn in deze leeftijdscategorie nog niet in die mate belangrijk om er al primaire/prioritaire doelstellingen aan te koppelen of specifieke aandacht aan te geven.

 

Basisformatie: 1-1

2vs2 A