8 vs 8

Spelprincipes:

Het opleidingsspelconcept voor opbouwen, aanvallen en omschakelen binnen 8V8 (U10-U11 en U12-U13) wordt gekenmerkt door 12 SPELPRINCIPES, met daaraan gekoppeld 9 SUBSPELPRINCIPES.

 

Aanvallend

Focus op ‘passing game’, waarbij beginselen van  positiespel en zonevoetbal basiselementen vormen zoals onderlinge afstanden en het spelen met ruimte. Dit verrijkt met individuele acties in de zone van de waarheid.

Combinatievoetbal

  • meerderheids- en/of 1v1 spelsituaties creëren en uitspelen, dit op basis van aanspeelbaarheid via o.a. infiltraties en flankwissels
  • dieptespel nastreven met aandacht voor voldoende bezetting voor doel

 

Verdedigend

Focus op ‘geen vrije ruimte weggeven’, waarbij beginselen van positiespel en zonevoetbal basiselementen vormen zoals compactheid en rugdekking. Dit verrijkt met het afschermen van de centrale as.

Een compact blok vormen

  • de onderlinge afstanden klein houden met aandacht voor de ruimte achter onze verdediging
  • geen kansen weggeven in onze hotzone

 

Omschakeling

U10/U11:

De beide omschakelmomenten zijn in deze leeftijdscategorie nog niet in die mate belangrijk om er al primaire/prioritaire doelstellingen aan te koppelen of specifieke aandacht aan te geven.

U12/U13: Zo snel mogelijk samen. 

Binnen de beide omschakelmomenten ligt de focus en het leermoment op ‘zo snel mogelijk’ een doelgerichte actie ondernemen, liefst collectief. 

 

Basisformatie: 1 - 3 - 1 - 3

8vs8 D