StabCo trainingen

StabCo staat voor stabiliteit, coördinatie, core-stability en (sportspecifieke) conditie.


De bedoeling van deze clinic is om enerzijds jullie als hoofdtrainer meer te betrekken in het project en jullie een aantal oefeningen aan te bieden die jullie kunnen gebruiken in jullie trainingen. Deze clinic is opgevat als een opwarming, maar hoeft uiteraard niet helemaal en altijd zo opgevat te worden. Anderzijds – en wellicht nog belangrijker – willen we als club een breder draagvlak creëren voor de StabCo trainingen. Als de hoofdtrainer er duidelijk achter staat en het ook integreert in zijn trainingen, dan gaat dat ongetwijfeld helpen om ook bij de spelers een draagvlak te creëren.


Wat is het brede uitgangspunt?

Het is onze ambitie van de spelers ruimere en bredere atleten te maken. In de figuurlijke zin van het woord. Hoe ruimer je atletisch vermogen, hoe beter je dat ook als voetballer gaat maken.

M.a.w. hoe ruimer je pallet aan bewegingen, hoe coördinatiever je die bewegingen kunt uitvoeren en hoe groter je bewegingsuitslag is, hoe completer of all-rounder je bent als atleet.


Onderaan de beweegpiramide staat het fundament waarop alles wordt opgebouwd. Die basis bestaan uit

  • basishouding: stand van de schouders, bovenlichaam, heupen en knieën.
  • Proprioceptie: lichaamsgevoel, gevoel in de ruimte, oog – voetcoördinatie.
  • Bewegingsuitslag: hoe ver kan ik een bepaalde beweging aan.
  • Uiteindelijk de belangrijkste: coördinatie. Lichaams -en spierbeheersing.


Er is geen enkele speler waarvoor dit te moeilijk is. Het komt erop neer om deze oefeningen veelvuldig aan te bieden zodat de basis breder wordt.

Bekijk onderstaand filmpje en oefen thuis deze bewegingen in: