Mededeling van de clubleiding

Met dit bericht wil de Raad van Bestuur bevestigen dat er momenteel enorm hard en toegewijd gewerkt wordt in een aantal belangrijke dossiers.

WELKE DOSSIERS?

  • Tal van nieuwe kledingmerken bieden zich aan om onze club vanaf het seizoen 2018-2019 te mogen kleden.
  • Onze weloverwogen investeringsoefening om de infrastructuur op de Leemshoeve en het kleedkamercomplex uit te breiden.
  • De intense voorbereidingen voor een nieuwe VFV-audit in het kader van onze jeugdopleiding, waarbij we zullen inzetten op het hoogst haalbare kwaliteitslabel.
  • Verdere organisatorische stroomlijning en uittekening van een gedetailleerd organigram.
  • De vormgeving van de sportieve leiding en de hoofdtrainerspositie om de club op sportief vlak verder uit te bouwen binnen de vooropgestelde visie en doelstellingen.

WELKE HOOFDTRAINER?

KFCT is een duurzaam project. Dit betekent dat de clubleiding nooit overhaaste beslissingen zal nemen, niet in het minst in de figuur en positie van de T1.

De informatie die in dat verband onlangs in de media verscheen was incorrect.

Het is de bedoeling om op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. De juiste oefenmeester op de juiste plaats. En iemand die achter de filosofie van de club staat. Net zoals onze vorige hoofdtrainers.

Het past bij KFCT om eerst alle geschikte kandidaten te analyseren alvorens een nieuwe T1 aan te stellen. Het wederzijds gevoel moet bovendien goed zijn en de samenwerking gericht op lange(re) termijn.

De club zal niet communiceren over potentiële profielen met wie wel of niet gepraat wordt. Van zodra er nieuws is van het front, weet u het ook.

Sportieve groeten,

De Raad van Bestuur